Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
661

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

Сврха одобрења
Уређење тржишта у области контроле промета роба и услуга.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Ирена Кисић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-753

Имеил:  i.kisic@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о фискалним касама (Службени гласник Републике Српске број 69/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Увјерење о испуњености техничких и функционалних карактеристика фискалне касе
- Увјерење о испуњености техничких и функционалних карактеристика терминала
- Увјерење о испуњености техничких и функционалних карактеристика софтверске апликације
- Писмена изјава да ће фискалне касе које се стављају у промет бити идентичне са узорком типа фискалне касе
- Писмена изјава да ће терминали који се стављају у промет бити идентични са узорком типа терминала
- Писмена изјава да ће софтверске апликације које се стављају у промет бити идентичне са узорком типа софтверске апликације

Обавезна документација
- Увјерење о испуњености техничких и функционалних карактеристика фискалне касе
- Увјерење о испуњености техничких и функционалних карактеристика терминала
- Увјерење о испуњености техничких и функционалних карактеристика софтверске апликације
- Писмена изјава да ће фискалне касе које се стављају у промет бити идентичне са узорком типа фискалне касе
- Писмена изјава да ће терминали који се стављају у промет бити идентични са узорком типа терминала
- Писмена изјава да ће софтверске апликације које се стављају у промет бити идентичне са узорком типа софтверске апликације

Накнада у КМ
0

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Није временски ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Предвиђени материјалним прописом.

Разлози за престанак важења одобрења
По захтјеву странке и наступањем околности из материјалног прописа.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
На рјешење министарства може се изјавити жалба Влади РС у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.