Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
078

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА УЛАГАЊЕ У ЕУ

Сврха одобрења
Контрола, управљање улагањима друштава, уз поштовање принципа диспрезије и разноврсности улагања, уз рочну усклађеност улагања са обавезама

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Драгана Копрена

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  kabinet@azors.rs.ba

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о улагању средстава друштава за осигурање (Службени гласник Републике Српске број 61/15)
Одлука о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 56/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за добијање сагласности за улагање
- Доказ да се ради о хартијама од вриједности које испуњавају сљедеће услове:
1) хартије од вриједности чији је емитент земља чланица ЕУ, централне банке тих држава, међународне финансијске организације или у хартије од вриједности за које гарантује неки од ових субјеката
2) обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у земљи чланици ЕУ, под условом да су им агенције за процјену бонитета утврдиле кредитни рејтинг који одговара рејтингу Стандард&Поорс од најмање "А", односно одговарајућем рејтингу Фитцх-ИБЦА или Моодѕс
3) акције којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у земљи чланици ЕУ, под условом да су најмање посљедње двије године уврштена на службену берзанску котацију и да њихова минимална тржишна капитализација у тренутку улагања износи 500 милиона евра

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Неиспуњавање услова из члана 21. став 2. Правилника

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена
Улагања изван БиХ не могу да прелазе укупно 20% средстава из члана 2. став 1. Правилника, а по једном улагању до 5% средстава. О промјенама улагања изван БиХ друштво је обавезно да обавијести Агенцију у року од 10 дана од дана промјене стања.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.