Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
472

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Сврха одобрења
Упис у регистар произвођача садног материјала

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Саша Лалић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/338-398

Имеил:  s.lalic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о садном материјалу (Службени гласник Републике Српске бр. 37/09 и 117/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о произвођачу (назив, сједиште, адреса, матични број и порески број)
- Шифра дјелатности произвођача
- Подаци о мјесту производње садног материјала (општина, мјесто, катастарска општина, назив мјеста и парцеле, број катастарске парцеле, површина расадника, објекти и опрема)
- Детаљан план производње (подаци о врсти, сорти о категорији садног материјала)
- Подаци о одговорном струпїЅном лицу (име, презиме, адреса и ЈМБГ)

Обавезна документација
- Захтјев
- Доказ о запосленом стручном лицу - дипломираном инжињеру пољопривреде одговарајућег смјера
- Доказ о уплати таксе

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава услове

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Није допуштена жалба

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.