Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
085

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА НА ЗНАЧАЈНОМ ПОЛОЖАЈУ У ДРУШТВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ, КОЈЕ ИМЕНУЈЕ ДРУШТВО - ДИРЕКТОР (ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА, ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА, ПРОКУРИСТА), ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР, ИЗВРШНИ ЧЛАН УО, ЧЛАН ОРГАНА У ДРУШТВУ КОЈЕ ВРШИ НАДЗОР

Сврха одобрења
Давање сагласности за именовање лица на значајном положају у друштву за осигурање

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Драгана Копрена

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  kabinet@azors.rs.ba

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о лицима на значајном положају у друштву за осигурање (Службени гласник Републике Српске број 61/16)
Одлука о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 56/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање сагласности за именовање
- Упитник за кандидата за лице на значајном положају у друштву за осигурање
- Овјерена копија дипломе
- Увјерење о некажњавању
- Изјава кандидата да није био члан управног одбора у друштву за осигурање којем је одузета дозвола за рад или над којим је отворен стечај, односно ако јесте да је протекао период од 5 година од дана отварања стечаја или одузимања дозволе за рад
- Документи којима се доказује одговарајуће стечено искуство на пословима за које се захтијева тражено високо образовање
- Документи којима се доказује одговарајуће стечено искуство у руковођењу (кандидат за директора)
- Програм вођења пословања друштва (кандидат за директора)
- Доказ о уплаћеној накнади Агенцији за осигурање Републике Српске

Накнада у КМ
1000 (за свако лице појединачно)

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Члан 60. став 8. Закона о друштвима за осигурање

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одлука о именовању уколико је у питању исто лице на истом значајном положају, поновни захтјев друштва уколико се именује по први пут на значајан положај у друштву или на другу функцију у друштву

Разлози за престанак важења одобрења
Услови дефинисани чланом 60. став 8. Закона о друштвима за осигурање и чланом 10. Правилника о лицима на значајном положају у друштву за осигурање.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.