Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
837

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ ЗА ЛИЦА НА ЗНАЧАЈНОМ ПОЛОЖАЈУ У ДРУШТВУ ЗА ОСИГУРАЊЕ (ДИРЕКТОР, ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР)

Сврха одобрења
Давање сагласности лицима на значајном положају у друштву за осигурање (директор, замјеник директора и извршни директор)

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања

Грана:
- Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања
Шифра:
J 66.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић-Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2 ,78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (РС 17/05, 01/06 и 64/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о давању и одузимању сагласности лицима на значајном положају у друштву за осигурање (РС 38/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање сагласности лицу на значајнијем положају
- Приједлог Одлуке о именовању лица на значајном положају
- Идентификациони документ лица на значајном положају (овјерена копија личне карте или пасоша)
- Доказ о држављанству
- Доказ о стручној спреми (за директора ВСС, за замјеника директора и извршне директоре ВШС или ВСС)
- Биографија
- Исправа којом се доказује радни стаж код досадашњих послодаваца, за директора копија радне књжице, за стране држављане одговарајућа исправа којом се доказује радни стаж код досадашњих послодаваца, одобрење надлежног органа за стални или привремени боравак у РС, радну дозволу надлежног органа за запошљавање, доказ о познавању једног од језика у службеној употреби у РС
- Увјерење о некажњавању
- Доказ о уплати накнаде за рјешавање захтјева
- Попуњен Упитник за лица на значајном положају

Накнада у КМ
1000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока важења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобрење се не продужава/рјешење нема рока

Разлози за престанак важења одобрења
Услови предвиђени чланом 8. Правилника о давању и одузимању сагласности лицима на значајном положају у друштву за осигурање

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно)

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.