Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
143

Назив одобрења
ВЕРИФИКАЦИОНИ ЖИГ И/ ИЛИ УВЈЕРЕЊЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МЈЕРИЛА

Сврха одобрења
Употреба исправних и тачних мјерила у јавном пословању у циљу заштите потрошача, околине, здравља људи и техничке заштите

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња машина и уређаја, д.н.

Област:
- Производња машина и уређаја, д.н.

Грана:
- Производња осталих машина за специјалне намјене
Шифра:
DK29.5

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за стандардизацију и метрологију

Контакт особа:  Петар Милашиновић

Адреса:  Радоја Домановића 26, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/219-545, 051/219-515

Имеил:  rzsm@blic.net

Закон(и)

Закон о мјерним јединицама Босне и Херцеговине (РС 40/00 и БиХ 19/01)
Закон о метрологији у Републици Српској (РС 13/02)
Закон о метрологији Босне и Херцеговине (РС 40/00 и БиХ 19/01)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о поступку верификације мјерила у Републици Српској (РС 10/05, 46/07)
Правилник о врстама и облицима жигова за верификацију мјерила у Републици Српској (РС 10/05)
Одлука о висини и начину плаћања трошкова за испитивање типа мјерила, преглед еталона, мјерила и референтних материјала (РС 15/01)
Наредба о врстама мјерила/ етанола и подручју на коме подручне организационе јединице Републичког завода за стандардизацију и метрологију врше преглед мјерила/ етанола (РС 8/01)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив, сједиште и телефонски број подносиоца захтјева
-Назив и сједиште имаоца/ корисника мјерила
-Адреса (мјесто) гдје се мјерило налази
-Врста верификације
-Назив и тип мјерила
-Број комада мјерила за које се тражи верификација
-Основни подаци о мјерилу
-Службена ознака одобреног типа и назив институције која је извршила преглед типа

Обавезна документација
-Такса (2 КМ или 10 КМ)
-Трошкови поступка од 1 до 1000 КМ (зависно од типа мјерила)
-Образац захтјева

Накнада у КМ
Такса 2 или 10 КМ, трошкови поступка 1 до 1000 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.