Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
996

Назив одобрења
ВЕРИФИКАЦИОНИ ЖИГ И/ ИЛИ УВЈЕРЕЊЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МЈЕРИЛА

Сврха одобрења
Употреба исправних и тачних мјерила у јавном пословању у циљу заштите потрошача, околине, здравља људи и техничке заштите

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Административне и помоћне услужне дјелатности
- Остале услужне дјелатности
- Прерађивачка индустрија
- Стручне, научне и техничке дјелатности
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа
- Дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг)
- Научно истраживање и развој
- Поправка и инсталација машина и опреме
- Поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство
- Производња машина и опреме, д. н.
- Производња осталих производа од неметалних минерала
- Производња рачунара, електронских и оптичких производа
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара
- Поправка предмета за личну употребу и домаћинство
- Поправка производа од метала, машина и опреме
- Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију; производња сатова
- Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме
- Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
- Производња осталих машина за општу намјену
- Производња стакла и производа од стакла
- Техничко испитивање и анализа
- Трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара, д.н.
- Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Поправка електронске и оптичке опреме
- Поправка машина
- Поправка сатова и накита
- Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке производе од стакла
- Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију
- Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме
- Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
- Производња осталих машина за општу намјену, д.н.
- Производња сатова
- Техничко испитивање и анализа
- Трговина на велико осталим машинама и опремом
Шифра:
M 71.1.71.12
N 77.3.77.39
M 72.1.72.19
C 33.1.33.13
C 33.1.33.12
S 95.2.95.25
C2323.1.23.19
C2626.5.26.51
C2626.6.26.60
C2626.7.26.70
C 28.2.28.29
C2626.5.26.52
M 71.2.71.20
G 46.6.46.69

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за стандардизацију и метрологију

Контакт особа:  Никола Ђукић

Адреса:  Радоја Домановића 26, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/219-545; 051/219-515

Имеил:  rzsm@rzsm.org

Закон(и)

Закон о мјерним јединицама Босне и Херцеговине (Службени гласник Републике Српске број 40/00 и Службени гласник БиХ број 19/01)
Закон о метрологији у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 33/16)
Закон о метрологији Босне и Херцеговине (Службени гласник Републике Српске број 40/00 и Службени гласник БиХ број 19/01)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о врстама и облицима жигова за верификацију мјерила у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 61/14)
Правилник о верификацији мјерила (Службени гласник Републике Српске број 61/14)
Одлука о висини и начину плаћања за верификацију мјерила и других послова из области метрологије (Службени гласник Републике Српске број 36/14)
Наредба о врстама мјерила/ етанола и подручју на коме подручне организационе јединице Републичког завода за стандардизацију и метрологију врше преглед мјерила/ етанола (Службени гласник Републике Српске број 8/01)
Упутство о поступку верификације мјерила у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске бр. 10/05, 46/07 и 46/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив, сједиште и телефонски број подносиоца захтјева
- Назив и сједиште имаоца/ корисника мјерила
- Адреса (мјесто) гдје се мјерило налази
- Врста верификације
- Назив и тип мјерила
- Број комада мјерила за које се тражи верификација
- Основни подаци о мјерилу
- Службена ознака одобреног типа и назив институције која је извршила преглед типа

Обавезна документација
- Такса (2 КМ или 10 КМ)
- Трошкови поступка од 1 до 1000 КМ (зависно од типа мјерила)
- Образац захтјева

Накнада у КМ
Такса 2 или 10 КМ, трошкови поступка 1 до 1000 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.