Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
830

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА РАД ЗАСТУПНИКУ У ОСИГУРАЊУ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Сврха одобрења
Издавање дозволе за рад заступнику у осигурању - физичко лице

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања

Грана:
- Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања
Шифра:
J 66.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић-Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2 ,78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о посредовању у осигурању (РС 17/05)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Програм за полагање стручног испита за обављање послова посредовања у осигурању (РС 116/06)
Правилник о полагању стручног испита за обављање послова посредовања у осигурању (РС 01/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Увјерење о положеном стручном испиту за послове посредовања
- Доказ да има најмање средњу стручну спрему
- Доказ да има најмање једногодишње искуство на подручју послова у осигурању
- Увјерење о некажњавању
- Потврда која доказује да подносилац захтјева није под надзором или старањем

Накнада у КМ
800

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
По истеку важења, одобрење се продужује на захтјев, уз испуњење прописаних услова

Разлози за престанак важења одобрења
Члан 10. и 22. Закона о посредовању у осигурању

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно)

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.