Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
611

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ЗА ВОЗИЛО КОЈИМ СЕ ВРШИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ

Сврха одобрења
Повећава се ниво безбједности саобраћаја и смањује рад на црно

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Друмски превоз робе и услуге пресељења
- Остали копнени превоз путника

Грана:
- Друмски превоз робе
- Градски и приградски копнени превоз путника
- Остали копнени превоз путника, д.н.
- Такси превоз
Шифра:
H 49.4.49.41
H 49.3.49.31
H 49.3.49.39
H 49.3.49.32

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о међународном и међуентитетском друмском превозу (Службени гласник Републике Српске бр. 01/02 и 14/03)
Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о издавању лиценце за возило и испуњавању техничко-експлоатационих и еколошких услова за возило којим се врши превоз (Службени гласник Републике Српске бр. 77/13, 103/13, 26/14 и 87/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште предузећа
- Адреса предузећа
- Контакт телефон

Обавезна документација
- Захтијев за издавање лиценце за возило
- Овјерена копија саобраћајне дозволе или потврда о регистрацији возила
- Потврда о исправности и опремљености возила за јавни превоз ствари и лица
- Протокол о техничком испитивању возила
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Највише 5 година.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Возило у власништву, техничко-експлоатациона исправност возила.

Разлози за престанак важења одобрења
Даном престанка испуњавања услова за добијање лиценце за возило и истеком рока важности.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена
Образац није прописан Законом, али је Министарство дефинисало образац који је на располагању странкама. Иако је рок за обраду по ЗУП-у 30 дана, Министарство то рјешава у објективном року од највише 7 дана

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.