Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
619

Назив одобрења
ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

Сврха одобрења
Одређивање имена бродова ради уписа у Уписник бродова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Водени саобраћај

Област:
- Превоз путника унутрашњим воденим путевима
- Превоз робе унутрашњим воденим путевима

Грана:
- Превоз путника унутрашњим воденим путевима
- Превоз робе унутрашњим воденим путевима
Шифра:
H 50.3.50.30
H 50.4.50.40

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 58/01, 33/06, 1/08 и 100/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о одређивању имена и ознака, вођењу евиденције о именима и ознакама бродаова унутрашње пловидбе (Службени гласник Републике Српске број 118/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и адреса
- Навести три назива брода, са назнаком које од имена се преферира

Обавезна документација
- Захтјев
- Доказ о власништву
- Подаци о техничким карактеристикама брода и намјени брода

Накнада у КМ
Не наплаћује се накнада.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Одобрење нема временско ограничење.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобрење се не продужава.

Разлози за престанак важења одобрења
Нови захтјев за одређивање имена брода, нпр. промјена власника и сл.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против рјешења се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.