Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
497

Назив одобрења
УПИС У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КОНТРОЛУ И ПРАЋЕЊЕ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА И ПРОИЗВОДА ОД ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА

Сврха одобрења
Одобрење за рад

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Николина Чутура

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-397

Имеил:  n.cutura@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о генетички модификованим организмима (Службени гласник Републике Српске број 103/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину вођења регистара затворених система за ограничену употребу и овлашћених лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама (Службнеи гласник Републике Српске број 72/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Извод из судског регистра
- Списак лабораторијске опреме
- Доказ о запосленим стручним лицима и завршеним специјалистичким обукама
- Доказ о акредитацији
- Доказ о чланству у ЕНГЛ мрежи
Уколико у РС не постоји лабораторија која испуњава услове прописане Правилником, министар може донијети привремено рјешење о испуњености услова за рад, али су лабораторије обавезне да у року од двије године од ступања на снагу наведног Правилника, ускладе свој рад са условима прописаним у истом, ради прибављања рјешења

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Рјешење се издаје на период важења акредитације и подлијеже ревизији након истека рока периода важења рјешења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.