Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
704

Назив одобрења
ЛЕГИТИМАЦИЈА ПРИПАДНИКА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

Сврха одобрења
Обављање послова обезбјеђења у Агенцијама за обезбјеђење

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334-357

Имеил:  goran.vajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске број 26/16)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (Службени гласник Републике Српске број 4/12)
Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о обуци и програму обуке за руковање ватреним оружјем категорије Б (Службени гласник Републике Српске број 109/16)
Правилник о условима обављања послова пратње и обезбјеђења новца, вриједносних папира, племенитих ковина, метала и других вриједности (Службени гласник Републике Српске број 85/12)
Правилник о садржају и изгледу легитимације припадника обезбјеђења и детективске легитимације (Службени гласник Републике Српске број 85/12)
Правилник о обуци и начину полагања стручног испита за припаднике физичког и техничког обезбјеђења и приватног детектива (Службени гласник Републике Српске број 85/12)
Правилник о просторним и техничким условима за смјештај и чување оружја и муниције (Службени гласник Републике Српске број 85/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име, презиме и ЈМБ
- Адреса становања и број телефона

Обавезна документација
- Захтјев за издавање легитимације
- Потврда о радном односу у Агенцији за обезбјеђење лица и
имовине
- Копија рјешења-овлаштења за обављање послова обезбјеђења
- 2 фотографије димензије 2.5 x 3.2 мм

Накнада у КМ
20 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
5 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока важења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Престанком рада у Агенцији.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.