Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
907

Назив одобрења
ЛЕГИТИМАЦИЈА ПРИПАДНИКА ОБЕЗБИЈЕЂЕЊА

Сврха одобрења
Обављање послова обезбијеђења у Агенцијама за обезбјеђење

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Грана:
- Остале услужне дјелатности
Шифра:
O 93.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић 4 ,78000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/334-357

Имеил:  goran.vajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (РС 50/02, 92/05, 91/06)
Закон о административним таксама и накнадама (РС 8/09)
Закон о оружју и муницији (РС 70/07, 24/09)
Закон о општем управном поступку (РС 13/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима обављања послова пратње и обезбјеђења новца, вриједносних папира, племенитих ковина, метала и других вриједности (РС 19/03)
Правилник о начину полагања стручног испита за припаднике физичког и техничког обезбјеђења и приватног детектива (РС 20/03, 38/06)
Правилник о обуци и програму обуке за руковање ватреним оружјем (РС 109/07, 74/09)
Правилник о условима и начину смјештаја и чувања оружја и муниције (РС 109/07, 74/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Име, презиме и ЈМБ
-Адреса становања и број телефона

Обавезна документација
-Захтјев за издавање легитимације
-Потврда о радном односу у Агенцији за обезбијеђење лица и имовине
-Копија рјешења-овлаштења за обављање послова обезбијеђења
-2 фотографије димензије 2.5x3.2 мм
-Уплата 10КМ за образац легитимације
-5КМ републичке административне таксе

Накнада у КМ
15

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
5 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока важења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Престанком рада у Агенцији

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.