Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
282

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ У ЗВАЊУ ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

Сврха одобрења
Пружање услуга у области екстерне ревизије

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство финансија

Контакт особа:  Мирела Ловрић; Недељка Милојчић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-159; 051/339-775

Имеил:  m.lovric@mf.vladars.net; j.milojcic@mf.vladars.net

Закон(и)

Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 94/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину и условима за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима (Службени гласник Републике Српске бр. 67/09 и 87/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме
- Адреса пребивалишта
- Јединствени матични број
- Назив тијела које је издало сертификат, број сертификата и датум издавања
- Телефон
- Електронска адреса
- Пословно име друштва за ревизију у којем је запослен
- Број постојеће лиценце

Обавезна документација
- Овјерена фотокопија сертификата о стеченом професионално-стручном звању овлашћени ревизор или сертификат нострификован у складу са чланом 60. Закона
- Фотокопија личне карте или другог идентификационог документа
- Доказ о уплати накнаде за издавање лиценце

Накнада у КМ
120

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
3 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Прописани су чланом 4. Правилника о начину и условима за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима

Разлози за престанак важења одобрења
Прописани су чланом 8. Правилника о начину и условима за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Уколико се обнавља лиценца, потребно је приложити документацију из члана 4. Правилника о начину и условима за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.