Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
587

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСЛОДАВЦИМА ДО 10 ЗАПОСЛЕНИХ

Сврха одобрења
Испуњеност прописаних услова из области заштите и здравља на раду

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Контакт особа:  Милорад Митровић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-671

Имеил:  m.mitrovic@mpb.vladars.net

Закон(и)

Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске бр. 1/08 и 13/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку утврђивања испуњености услова у области заштите и здравља на раду (Службени гласник Републике Српске 70/08 и 58/11)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште послодавца
- Назив дјелатности коју ће обављати
- Број запослених радника

Обавезна документација
- Захтјев
- Рјешење о упису у одговарајући регистар
- Овјерена изјава послодавца да су испуњене мјере заштите и здравља на раду у простору гдје се обавља дјелатност
- Републичка таксена марка у вриједности од 10 КМ

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не постоји.

Разлози за престанак важења одобрења
Не постоји.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Да, министру, рок 15 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.