Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
581

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ СА ВШС И ВСС

Сврха одобрења
Доказ да физичко лице може да обавља послове из области заштите и здравља на раду

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Контакт особа:  Милорад Митровић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-671

Имеил:  m.mitrovic@mpb.vladars.net

Закон(и)

Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске бр. 1/08 и 13/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о висини трошкова за издавање лиценци (Службени гласник Републике Српске 68/08, 28/12 и 52/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лично име, број личне карте и јединствени матични број подносиоца захтјева
- Пребивалиште и адреса становања

Обавезна документација
- Захтјев
- Диплома о стеченој вишој или високој стручној спреми техничког смјера/овјерена копија
- Фотокопија личне карте
- Увјерење о положеном стручном испиту
- Доказ о најмање три године радног искуства у струци/оригинал
- Доказ о уплати трошкова издавања лиценце

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не постоје.

Разлози за престанак важења одобрења
Не постоје.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.