Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
592

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Сврха одобрења
Доказ да је лице које обавља послове заштите и здравља на раду оспособљена за те послове

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Контакт особа:  Милорад Митровић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-671

Имеил:  m.mitrovic@mpb.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске бр. 1/08 и 13/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о стручном испиту из области заштите на раду (Службени гласник Републике Српске бр. 70/08 и 78/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме кандидата
- Датум и мјесто рођења, ЈМБ, мјесто пребивалишта, боравишта и адреса кандидата
- Стечено образовање-врста и степен стручне спреме
- Назив, сједиште и адреса послодавца
- Радно мјесто-послови које кандидат обавља
- Радно искуство-укупно и на пословима заштите на раду

Обавезна документација
- Захтјев
- Диплома ВШС или ВСС техничког смјера/овјерена копија
- Фотокопија личне карте
- Доказ о уплати трошкова полагања стручног испита/копија
- Потврда којом се доказује да је кандидат провео одређено вријеме на раду у струци/оргинал
- Потврда која садржи кратак опис послова које кандидат обавља на раду/оргинал
- Доказ о уплати трошкова полагања/копија

Накнада у КМ
395

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не постоје.

Разлози за престанак важења одобрења
Не постоји.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.