Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
915

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ПЛОМБИРАЊУ ТЕРМИНАЛА - РПТ

Сврха одобрења
Евидентирање промета роба и услуга преко фискалне касе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Пореска управа Републике Српске

Контакт особа:  Перса Паић; Ксенија Војновић

Адреса:  Трг Републике Српске 8, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/308-185; 051/337-764

Имеил:  persa.paic@poreskaupravars.org; ksenija.vojnovic@poreskaupravars.org

Закон(и)

Закон о фискалним касама (Службени гласник Републике Српске број 69/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о обвезнику: назив обвезника, адреса, ЈИБ, општина, назив касе/штампача, тип/модел касе/штампача, тражена количина
- Мјесто инсталирања: ЈИБ пословне јединице/издвојене радње назив мјеста инсталирања, име и презиме/назив власника, ЈИБ/ЈМБГ власника, капацитет средстава, регистарски или други идентификациони број средства, површина пословног простора (м2), број запослених у пословној јединици/радњи (на неодређено/одређено/повремени и привремени послови)
- Подаци о овлашћеном сервису: ЈИБ, назив, општина (шифра, назив), мјесто, улица и број, број телефона и телефакса, е-маил, wеб адреса
- Подаци о терминалу: произвођач (шифра/назив), тип (шифра/назив), ИБФК, исправност произвођачке пломбе

Обавезна документација
- Захтјев за накнадно пломбирање терминала - ЗПТ

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
1 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана од дана достављања рјешења Министарству финансија

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.