Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
982

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ЗАБАВНИХ ИГАРА

Сврха одобрења
Стицање права за приређивање забавних игара

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности коцкања и клађења

Област:
- Дјелатности коцкања и клађења

Грана:
- Дјелатности коцкања и клађења
Шифра:
R 92.0.92.00

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за игре на срећу

Контакт особа:  Свјетлана Поповић

Адреса:  Владике Платона 3, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/340-779

Имеил:  s.popovic@ruis-rs.net

Закон(и)

Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају и начину издавања наљепнице за означавање и регистрацију (Службени гласник Републике Српске број 84/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Подаци о врсти и броју аутомата за забаву на којима ће се
приређивати забавне игре
- Доказ о власништву или праву коришћења простора у којем ће се приређивати забавне игре
- Доказ о регистрацији лица
- Доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама
- Доказ (изјава) о испуњености просторних услова
- Технички преглед аутомата за забаву који подлијеже тој обавези

Накнада у КМ
10 КМ републичке административне таксе приликом подношења захтјева, 20 КМ наљепнице за забавне игре

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева по истеку одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Непридржавање одредби Закона о играма на срећу које регулишу приређивање забавних игара.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Министарству финансија, рок за жалбу је 15 дана, поступак се води по одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.