Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
281

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА - ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА РЕВИЗИЈУ

Сврха одобрења
Пружање услуга у области екстерне ревизије

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Правне и рачуноводствене дјелатности

Област:
- Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; дјелатности савјетовања које се односе на порез

Грана:
- Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности, дјелатности савјетовања које се односе на порез
Шифра:
M 69.2.69.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство финансија

Контакт особа:  Мирела Ловрић; Недељка Милојчић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-159; 051/339-775

Имеил:  m.lovric@mf.vladars.net; n.milojcic@mf.vladars.net

Закон(и)

Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 94/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Одлука о оснивању или други оснивачки акт
- Акт о оснивању пословне јединице привредног друштва за ревизију, ако је ријеч о страном друштву за ревизију
- Правилник или други интерни акт којим је уређена методологија обављање услуга ревизије
- Подаци о оснивачима друштва и овјерене фотокопије сертификата о стеченом звању овлашћени ревизор
- Ако је оснивач друштва за ревизију страно правно лице, правно лице из Федерације БиХ или Брчко Дистрикта, доставља и документацију којом се потврђује да је у матичној држави или ентитету, односно Брчко Дистрикту регистровано за пружање услуга ревизије
- Подаци о лицу или лицима која ће код привредног друштва за ревизију засновати радни однос на неодређено вријеме са пуним радним временом и фотокопије њихових важећих лиценци
- Доказ о уплати административне таксе

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава законом прописане услове

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Само у случају измјене законске регулативе

Разлози за престанак важења одобрења
Прописани чланом 38. и 52. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.