Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
976

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ

Сврха одобрења
Стицање права на приређивање интернет игара на срећу

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности коцкања и клађења

Област:
- Дјелатности коцкања и клађења

Грана:
- Дјелатности коцкања и клађења
Шифра:
R 92.0.92.00

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за игре на срећу

Контакт особа:  Свјетлана Поповић

Адреса:  Владике Платона 3, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/340-779

Имеил:  s.popovic@ruis-rs.net

Закон(и)

Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Подаци о пословном имену и сједишту правног лица
- Рјешење о регистрацији
- Доказ о влаништву или праву коришћења опреме путем које се приређују интернет игре на срећу
- Доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се налази сједиште приређивача интернет игара на срећу
- Правила игре
- Доказ о основном капиталу
- Доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама
- Доказ о ранијем искуству, препоруке и одобрења која је посједовао
- Увјерење о некажњавању за оснивача, односно одговорно лице у правном лицу
- Изјава да приређивач посједује wеб сите из члана 94. Закона
- Изјава приређивача да му раније није било одузето одобрење у земљи или иностранству и да није осуђен за кривично дјело утаје пореза и доприноса
- Доказ о отвореном банковном рачуну преко којег ће се вршити трансакције приликом приређивања интернет игара на срећу и број рачуна
- Серијски број сервера путем којег се приређују интернет игре на срећу и доказ о мјесту гдје се приређују интернет игре на срећу
- Овјерена изјава произвођача софтвера да нема скривене функције које би могле утицати на тачност података
- Банкарска гаранција у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање интернет игара на срећу

Накнада у КМ
Једнократна накнада 200.000 КМ и републичка административна такса 10 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева по истеку одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Услови прописани у члану 20. Закона о играма на срећу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Министарству финансија, рок за жалбу је 15 дана, поступак се води по одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.