Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
973

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ

Сврха одобрења
Стицање права на приређивање електронских игара

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности коцкања и клађења

Област:
- Дјелатности коцкања и клађења

Грана:
- Дјелатности коцкања и клађења
Шифра:
R 92.0.92.00

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за игре на срећу

Контакт особа:  Свјетлана Поповић

Адреса:  Владике Платона 3, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/340-779

Имеил:  s.popovic@ruis-rs.net

Закон(и)

Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о просторним и техничким условима и начину приређивања електронских игара на срећу (Службени гласник Републике Српске бр. 118/13 и 101/14)
Правилник о садржају и начину издавања наљепнице за означавање и регистрацију (Службени гласник Републике Српске број 84/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Подаци о пословном имену и сједишту правног лица
- Рјешење о регистрацији правног лица
- Оснивачки акт правног лица
- Доказ о основном капиталу
- Пословни план правног лица
- Докази о власништву или праву коришћења и величини простора у којем ће се приређивати игре на срећу, односно играчнице уколико их посједује у тренутку подношења захтјева
- Доказ о власништву или о праву кориштења уређаја за игре на срећу и цјелокупне опреме за игре на срећу
- Подаци о лицима која воде послове и доказ о њиховом стручном образовању и оспособљености за обављање послова у играчници
- Увјерење о некажњавању за оснивача, односно одговорног лица правном лицу
- Правила игре за сваку врсту игре која се приређује и услови учествовања у игри
- Доказ да се против оснивача или одговорних лица не води кривични поступак
- Доказ о испуњености просторних и техничких услова
- Потврда о техничком прегледу терминала
- Доказ Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама
- Банкарска гаранција у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање електронских игара

Накнада у КМ
Једнократна накнада за добијање одобрења 100.000 и 10 републичке административне таксе

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење поновног захтјева

Разлози за престанак важења одобрења
Услови прописани у члану 20. Закона о играма на срећу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Министарству финансија, рок за жалбу је 15 дана, поступак се води по одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.