Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
664

Назив одобрења
ДАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ПРЕКРШАЈНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Сврха одобрења
Остваривање права

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Државна управа и одбрана; Обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Грана:
- Државна управа, економска и социјална политика заједнице
Шифра:
L 75.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 334-357

Имеил:  goranvajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о прекршајним евиденцијама Републике Српске (РС 34/06)
Закон о административним таксама и накнадама (РС 8/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају и начину вођења прекршајне евиденције (РС 39/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Ако подноси физичко лице:
-Доказ о идентитету (лична карта)
-Дан, мјесец, година и мјесто рођења
-Адреса пребивалишта - боравишта
-Разлози зашто су потребни тражени подаци
Ако подноси суд, тужилаштво или орган:
-Име и презиме и име једног родитеља лица за које се траже подаци и ЈМБ
-Дан, мјесец, година и мјесто рођења лица за које се траже подаци
-Адреса пребивалишта - боравишта лица за које се траже подаци
-Разлози зашто су потребни тражени подаци

Обавезна документација

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
6 мјесеци

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.