Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
729

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА У УНУТРАШЊЕМ САОБРАЋАЈУ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Друмски превоз робе и услуге пресељења

Грана:
- Друмски превоз робе
Шифра:
H 49.4.49.41

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-141

Имеил:  

Закон(и)

Закон о превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске број 15/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме, адреса пошиљаоца
- Назив експлозивне материје; УН број; ивични број
- Количина која се набавља
- Назив и адреса произвођача
- Назив и адреса превозника,име и презиме возача, сувозача или
пратиоца; датум започињања превоза; траса
кретања и крајње мјесто превоза
- Врста, тип и регистарске ознаке превозног средства; назив, име
и презиме примаоца
- Ванредне мјере безбједности за вријеме превоза
- Број и датум одобрења за набавку експлозивних материја и
назив органа који је издао одобрење

Обавезна документација
- Образац 7А од ЕУФОР-а
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
50 КМ за правно лице, 10 КМ за физичко лице, 10 КМ за превоз пиротехничких средстава

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
За дан превоза

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.