Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
720

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈИМА СЕ ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

Сврха одобрења
Обезбјеђење квалитетног оспособљавања возача за превоз опасних материја

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Спортске, забавне и рекреативне дјелатности

Област:
- Забавне и рекреативне дјелатности

Грана:
- Остале забавне и рекреативне дјелатности
Шифра:
R 93.2.93.29

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-141

Имеил:  

Закон(и)

Закон о превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске број 15/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о техничким условима које морају да испуњавају предузећа која врше оспособљавање возача моторних возила за превоз опасних материја и других лица која учествују у том превозу (Службени гласник Републике Српске број 50/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о посједовању пословног простора
- Подаци о полигону за извођење практичних вјежби и поступка са
опасним материјама
- Подаци о опреми и училима у лабораторији

Обавезна документација
- Регистрација предузећа за обављање наведених послова
- Списак техничке опреме и учила за извођење наставе
- Списак запослених стручних сарадника са ВСС
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.