Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
727

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА И ПРИВРЕМЕНИХ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ДО 500 кг

Сврха одобрења
Безбједно чување експлозивних материја

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Вађење осталих руда и камена
- Вађење руда метала

Област:
- Вађење камена, пијеска и глине
- Вађење руда гвожђа
- Вађење руда обојених метала

Грана:
- Вађење осталих руда обојених метала
- Вађење руда гвожђа
- Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и шкриљаца
Шифра:
B0707.2.07.29
B0707.1.07.10
B0808.1.08.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Милан Прерад

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/337-191

Имеил:  

Закон(и)

Закон о превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске број 15/16)
Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о техничким условима које морају да испуњавају предузећа која врше оспособљавање возача моторних возила за превоз опасних материја и других лица која учествују у том превозу (Службени гласник Републике Српске број 50/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Ситуациони план терена
- Технички опис терена
- Технички опис објекта
- Попис врста и количина експлозивних материја
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Да нису измијењени услови на мјесту локације.

Разлози за престанак важења одобрења
Промјена услова на мјесту локације или истека рока важења одобрења.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Подноси се МУП-у РС Инспекторат за ЕМ и послове ЗОП, путем ЦЈБ у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Одобрење ће се укинути уколико се прегледом утврди да су на мјесту локације предметног контејнера измијењени услови.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.