Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
776

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И РЕГИСТАР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање дјелатности високог образовања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Образовање

Грана:
- Више и високо образовање
Шифра:
M 80.3

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Чедна Шобот

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-381

Имеил:  c.sobot@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о високом образовању (РС 85/06 и 30/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о вођењу регистра високошколских установа и регистра наставника и сарадника (РС 66/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Сједиште и адреса високошколске установе

Обавезна документација
-Попуњен образац захтјева за упис
-Рјешење о упису у судски регистар
-Акт о оснивању
-Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање
-Статут
-Доказ о власништву-зк. Уложак
-Доказ о висини банкарске гаранције
-Пореско-идентификациони број
-Матични број
-Студијски програм
-Увјерење о држављанству за наставника, односно сарадника
-Родни лист за наставника, односно сарадника
-Уговор о раду за наставника, односно сарадника
-Одлука о избору у звање у наставника, односно сарадника
-Потврда о подацима о ранијем запослењу и укупном радном стажу за наставника, односно сарадника

Накнада у КМ
0

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
До испуњења законских услова

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
До испуњења законских услова

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико не испуњава услове за даље обављење дјелатности високог образовања, у случају одузимања дозволе за извођење студијског програма

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба надлежном Окружном суду у року од 30 дана од дана достављања рјешења

Напомена
Високошколска установа је дужна да о свакој промјени података или о престанку рада обавијести Министарство у року од 30 дана од дана настанка промјене

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.