Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
558

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И РЕГИСТАР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање дјелатности високог образовања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Чедна Шобот

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-381

Имеил:  c.sobot@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о вођењу регистра високошколских установа и регистра наставника и сарадника (Службени гласник Републике Српске 120/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Податке из прописаних образаца 1, 2, 3, 4 и 5
- Податке из прописаних образаца 1/1, 2/1, 3/1 и 4/1

Обавезна документација
- Попуњен образац захтјева
- Дозвола за рад
- Рјешење о упису у судски регистар
- Акт о оснивању
- Потврда о регистрацији
- Обавјештење о разврставању јединице разврставања по дјелатности
- Банкарска гаранција или Споразум с другом високошколском установом о преузимању студената
- Студијски програм - наставни план
- Уговор о раду за наставника, односно сарадника
- Одлука о избору у звање за наставника односно сарадника

Накнада у КМ
0

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
До испуњења законских услова.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Испуњење законских услова.

Разлози за престанак важења одобрења
Након одузимања дозволе за рад.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба надлежном Окружном суду у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Напомена
Високошколске установе су дужне поднијети захтјев за промјену података у Регистар високошколских установа на прописаним обрасцима 1/1 и 2/1, као и захтјев за упис промјене података у Регистар наставника и сарадника на прописаним обрасцима 3/1, 4/1.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.