Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
775

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за запошљавање

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Образовање

Грана:
- Више и високо образовање
Шифра:
M 80.3

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Јелена Старчевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-455

Имеил:  j.starcevic@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о високом образовању (РС 85/06 и 30/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о саставу и начину рада Комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања (РС 58/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Овјерена фотокопија дипломе
-Овјерена фотокопија додатка дипломи (уколико је издата)
-Превод дипломе, односно друге стране високошколске исправе, овјерен од стране овлаштеног судског тумача
-Превод додатка дипломи, овјерен од стране овлаштеног судског тумача
-Оригинал препис положених испита са оцјенама или овјерена фотокопија
-Превод преписа положених испита са оцјенама
-Наставни план и програм студија, односно студијски програм, оригинал (може са интернет странице стране високошколске установе)
-Превод наставног плана и програма, односно студијског програма
-Биографија или библиографија (списак објављених радова) на једном од језика конститутивних народа БиХ из које мора бити видљив ток образовања и радно искуство
-Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци, односно доказ о одобреном боравку
-Овјерену фотокопију вјенчаног листа (за лица која су промјенила презиме)
-Странка која подноси захтјев за признавање академске титуле и звање магистра прилаже један примјерак магистарског рада (на ЦД-у, дискети или увезан примјерак)
-Странка која подноси захтјев за признавање академске титуле и звање доктора наука прилаже један примјерак докторске дисертације (на ЦД-у, дискети или увезан промјерак)
-Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
300

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено на територији БиХ

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Неограничено на територији БиХ

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба надлежном Окружном суду у року од 30 дана од дана достављања рјешења

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.