Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
552

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ДИПЛОМЕ

Сврха одобрења
Признавање стране високошколске дипломе у сврху запослења у БиХ и у друге професионалне сврхе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Јелена Старчевић, мр

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-455

Имеил:  j.starcevic@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Препоруке о критеријумима за вредновање иностраних високошколских квалификација у поступку признавања у сврху запошљавања и наставка образовања (Службени гласник Републике Српске број 110/10)
Правилник о саставу и начину рада Комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања (Службени гласник Републике Српске број 105/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Подносилац је дужан попунити образац којим се покреће поступак и који је објављен на интернет страници www.владарс.нет (линкови "Министарство просвјете и културе" - "Признавање докумената").

Обавезна документација
- Овјерена фотокопија стране високошколске дипломе
- Овјерена фотокопија додатка дипломи (уколико је издат)
- Оригинално увјерење о положеним испитима (ако странка нема додатак дипломи у којем су назначени положени испити)
- Оригинал или овјерена фотокопија сажетка студијског програма или наставног плана студија
- Примјерак завршног рада на ЦД-у или увезан (додипломског/дипломског/магистарског/специјалистичког/докторског)
- Потврда о пребивалишту у РС (за држављане БиХ) или потврда о боравишту у РС (за странце и лица без држављанства)
- Увјерење из матичне књиге вјенчаних (за лица која су промијенила презиме)
- Доказ о уплати новчане накнаде за признавање (уплатница)
- Преводи докумената извршени од стране сталног судског тумача регистрованог у БиХ за дјелатност превођења

Накнада у КМ
300

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Неограничено на територији БиХ

Разлози за престанак важења одобрења
Поништење раније донесеног рјешења као ванредно правно средство.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Странка нема право жалбе, али има право покренути управни спор код надлежног суда - Окружног суда.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.