Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
774

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање дјелатности високог образовања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Образовање

Грана:
- Више и високо образовање
Шифра:
M 80.3

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Бењамин Мухамедбеговић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-381

Имеил:  benjamin69m@yahoo.com

Закон(и)

Закон о високом образовању (РС 85/06 и 30/07)
Закон о универзитету (РС 12/93,14/94,99/04 и 92/05)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова (РС 41/07)
Правилник о надокнади трошкова доношења рјешења о испуњености услова за обављање дјелатности у области образовања (РС 79/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Захтјев
-Овјерена фотокопија уписа у судски регистар
-Студијски програм за студије које ће изводити
-Доказ о радном односу са пуним радним временом наставника, сарадника и административног особља за све године студија на којима се изводи настава
-Доказ о пословном простору и опреми у власништву пропорционално броју студената које високошколска установа намјерава уписати
-Доказ о осигурању финансијских средстава
-Банкарска гаранција за настављање школовања и завршетак студија у случају престанка рада установе или престанка рада одређеног студијског програма према планираном броју студената високошколске установе за које се средства обезбјеђују из буџета

Накнада у КМ
1.200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
До испуњавања закоснких услова

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
До испуњавања законских услова

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико не испуњава услове за даље обављање дјелатности високог образовања, у случају одузимања дозволе за извођење студијског програма и по захтјеву високошколске установе

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба надлежном окружном суду у року од 30 дана

Напомена
Високошколске установе су дужне обавијестити Министарство о промјенама услова

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.