Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
547

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање дјелатности високог образовања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Санела Дојчиновић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-456

Имеил:  s.dojcinovic@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13)
Закон о универзитету (Службени гласник Републике Српске бр. 12/93,14/94,99/04 и 92/05)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова (Службени гласник Републике Српске 35/11 и 51/11)
Рјешење број: 07.023/612-424/10

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар
- Студијске програме које високошколска установа планира изводити
- Доказ о радном односу са пуним радним временом наставника, сарадника и административног особља за све године студија
- Одлуке о избору у звање за наставно особље
- Наставни план сваког појединог студијског програма
- Преглед оптерећења наставника на свим студијским програмима
- Доказ о пословном простору и опреми у власништву пропорционално броју студената које високошколска установа намјерава уписати
- Доказ о изворима осигураних финансијских средстава за јавне ВШУ
- Споразум о преузимању студената с другим акредитованим ВШУ или банкарску гаранцију у износу од 50% школарине по уписаном редовном студенту
- Доказ о уплаћеним средствима за спровођење поступка лиценцирања

Накнада у КМ
3.000 КМ за приватне; 500 КМ за јавне

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
До испуњења законских услова.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Испуњење законских услова.

Разлози за престанак важења одобрења
Након одузимања дозволе за рад.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба надлежном Окружном суду у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Напомена
Рок од 60 дана се продужава, у случају да је потребно допунити захтјев или отклонити недостатке.Високошколске установе су дужне обавијестити Министарство о промјенама услова.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.