Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
773

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА-ИНСТРУКТОРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање послова возача-инструктора

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Образовање

Грана:
- Образовање одраслих и остало образовање
Шифра:
M 80.4

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Љиљана Ајдар

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-692

Имеил:  lj.ajdar@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о основама безбиједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (БиХ 06/06 и 44/07, РС 96/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о стицању звања возача-инструктора моторних возила (РС 25/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Презиме, очево име и име
-Датум и мјесто рођења
-Држављанство
-Занимање
-Мјесто пребивалишта, адреса
-Да ли подносилац захтејва посједује инструкторску дозволу, ако да: за коју категорију, када је и од кога и под којим бројем издата
-Да ли је подносилац захтјева раније посједовао инструкторску дозволу, за коју категорију и због чега је више не посједује

Обавезна документација
-Захтјев за издавање дозволе возача-инструктора
-Увјерење о положеном испиту за возача-инструктора (овјерена копија)
-Копија личне карте
-Копија возачке дозволе
-Двије фотографије
-Љекарско увјерење о способности, не старије од годину дана
-Инструкторска дозвола (уколико је изгубљена, потврда о оглашавању неважећом)
-Потврда о стручном усавршавању
-Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
52

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исти као и за добијање дозволе

Разлози за престанак важења одобрења
Забрана управљања моторним возилом

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор у року од 30 дана

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.