Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
573

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА-ИНСТРУКТОРА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање послова возача-­инструктора

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Образовање

Област:
- Остало образовање

Грана:
- Дјелатности возачких школа
Шифра:
P 85.5.85.53

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Завод за образовање одраслих

Контакт особа:  Љиљана Ајдар

Адреса:  Вука Караџића 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-692; 051/338-894

Имеил:  lj.ajdar@mpoo.vladars.net

Закон(и)

Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о стицању звања возача-инструктора моторних возила (Службени гласник Републике Српске број 25/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Презиме, очево име и име
- Датум и мјесто рођења
- Држављанство
- Занимање
- Мјесто пребивалишта, адреса
- Да ли подносилац захтејва посједује инструкторску дозволу, ако да: за коју категорију, када је и од кога и под којим бројем издата
- Да ли је подносилац захтјева раније посједовао инструкторску дозволу, за коју категорију и због чега је више не посједује

Обавезна документација
- Захтјев за издавање дозволе возача-­инструктора
- Увјерење о положеном испиту за возача-­инструктора (овјерена копија)
- Копија личне карте
- Копија возачке дозволе
- Двије фотографије
- Љекарско увјерење о способности, не старије од годину дана
- Инструкторска дозвола (уколико је изгубљена, потврда о оглашавању неважећа­)
- Потврда о стручном усавршавању
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исти као и за добијање дозволе

Разлози за престанак важења одобрења
Забрана управљања моторним возилом

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор у року од 30 дана

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.