Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
548

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД АУТО-ШКОЛЕ И УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗМЈЕНУ РЈЕШЕЊА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање дјелатности оспособљавања кандидата за возача моторних возила

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Бојан Бајић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-288; 051/227-863

Имеил:  b.bajic@mpoo.vladars.net

Закон(и)

Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о оспособљавању за возача моторних возила (Службени гласник Босне и Херцеговине број 46/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о возилима (саобраћајна дозвола, потврда о резултатима испитивања)
- Подаци о возача-инструкторима (дозвола возача инструктора, лична карта, возачка дозвола, образац ПД 3100, уговор о раду)
- Подаци о лиценцираним предавачима (уговор, копија лиценце, лична карта)
- Уговор за полигон (уколико ауто-школа планира вршити обуку за
А категорију)
- Доказ да је пословни простор у власништву или уговор о закупу

Обавезна документација
- Општинско рјешење или судско рјешење
- Потврда о регистрацији пореског обвезника
- Доказ о власништву и начину кориштења канцеларија
- Доказ о власништву и начину кориштења учионица (уколико ауто-школа одржава теоретску наставу)
- За предавача копија лиценце, возачке дозволе, личне карте и уговора о раду
- Уколико ауто-школа има склопљен уговор са другом ауто-школом за одржавање теоретске наставе, доставља се уговор
- За инструкторе који су ангажовани у ауто-школи: копија уговора о раду, копија обрасца ПД3100, копија инструкторске дозволе, возачке дозволе и личне карте
- За возила А и А1 категорије: копија саобраћајне дозволе
- За возила Б категорије: копија саобраћајне дозволе, атеста
дуплих команди, увјерење о исправности ПП апарата
- За возила Ц, Ц1, Д и Д1 категорије: копија саобраћајне дозволе, атеста дуплих команди, увјерење о исправности тахографа
- Доказ о кориштењу полигона (уговор) или копија општинске
одлуке
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
Од 700 до 1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Услови прописани законом и правилником

Разлози за престанак важења одобрења
Неиспуњавање услова прописаних законом и правилником

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор подношењем тужбе надлежном Окружном суду у року од 30 дана од дана достављања

Напомена
Ауто-школе су дужне да од министарства добију одобрење за увођење било какве промјене у односу на рјешење које посједују.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.