Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
771

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА РАД АУТО-ШКОЛЕ И УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗМЈЕНУ РЈЕШЕЊА

Сврха одобрења
Одобрење за рад ауто-школе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Образовање

Грана:
- Образовање одраслих и остало образовање
Шифра:
M 80.4

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Бојан Бајић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338 829

Имеил:  b.bajic@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о основама безбиједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (БиХ 06/06 и 44/07, РС 96/06)
Закон о општем управном поступку (РС 13/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о оспособљавању за возача моторних возила (РС 25/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Подаци о возилима (саобраћајна дозвола, потврда о резултатима испитивања, увјерење о исправности тахографа, ПП апарат)
-Подаци о возачима-инструкторима (дозвола возача-инструктора, лична карта, возачка дозвола, образац М1, уговор о раду)
-Подаци о лиценцираним продавачима (уговор, копија лиценце, лична карта) или уговор са другом ауто-школом уколико неће ангажовати лиценцираног предавача
-Уговор за полигон (уколико ауто-школа планира вршити обуку за А категорију)
-Доказ да је пословни простор у власништву или уговор о закупу

Обавезна документација
-Општинско рјешење
-Потврда о регистрацији пореског обвезника
-Доказ о власништву и начину кориштења канцеларија
-Доказ о власништву и начину кориштења учионица (уколико ауто-школа одржава теоретску наставу)
-За предаваче: копија лиценце, возачке дозволе, личне карте и уговора о раду
-Уколико ауто-школа има склопљен уговор са другом ауто-школом за одржавање теоретске наставе, доставља се уговор
-За инструкторе који су ангажовани у ауто-школи: копија уговора о раду, копија обрасца М1, копија инструкторске дозволе, возачке дозволе и личне карте
-За возила А и А1 категорије: копија саобраћајне дозволе
-За возила Б категорије: копија саобраћајне дозволе, атеста дуплих команди, увјерење о исправности ПП апарата
-За возила Ц, Ц1, Д и Д1 категорије: копија саобраћајне дозволе, атеста дуплих команди, увјерење о исправности тахографа
-Доказ о кориштењу полигона (уговор) или копија општинске одлуке
-Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
Од 700 до 1.000 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Услови прописани Законом и Правилником

Разлози за престанак важења одобрења
Неиспуњавање услова прописаних Законом и Правилником

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор подношењем тужбе надлежном Окружном суду у року од 30 дана од дана достављања

Напомена
Ауто-школе су дужне да од Министарства добију одобрење за увођење било какве промјене у односу на рјешење које посједују

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.