Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
753

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Сврха одобрења
Утврђивање стварне оспособљености лица за обављање дужности стечајног управника

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Правне, рачуноводствене, књиговодствене и ревизионе дјелатности; савјетодавни послови у вези пореза, истраживање тржишта испитивање јавног мнења; консалтинг; управљање холдинг друштвима
Шифра:
K 74.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство правде

Контакт особа:  Радомир Кужет

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-341

Имеил:  r.kuzet@mpr.vladars.net

Закон(и)

Закон о стечајном поступку (РС (67/02, 77/02, 4/03, 96/03, 68/07))

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о програму стручног испита за стечајног управника и начину његовог полагања (РС-6/03)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-фотокопија дипломе о завршеном факултету економске,правне струке или факултет техничког смјера
-доказ о радном искуству у струци од најмање 5 година
-пријава са подацима о кандидату и ЈМБГ

Накнада у КМ
410

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
није ограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Наведени таксативно у члану 27.Закона о стечајном поступку

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
На основу одлуке судије о разрјешењу има право жалбе,по одредбама ЗУП-а

Напомена
*нема рока

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.