Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
537

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Сврха одобрења
Утврђивање стварне оспособљености лица за обављање дужности стечајног управника

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство правде

Контакт особа:  Радомир Кужет

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-341

Имеил:  r.kuzet@mpr.vladars.net

Закон(и)

Закон о стечајном поступку (Службени гласник Републике Српске број 16/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о програму стручног испита за стечајног управника и начину његовог полагања (Службени гласник Републике Српске број 6/03)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Пријава за полагање испита за стечајног управника са личним подацима и ЈМБГ
- Овјерена фотокопија дипломе о завршеној високој стручној спреми (економског, правног или техничког смјера)
- Увјерење о радном стажу у трајању од најмање пет година

Накнада у КМ
410 КМ испит, 200 КМ поправни испит

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Није ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Наведени таксативно у члану 27. Закона о стечајном поступку

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
На основу одлуке судије о разрјешењу има право жалбе, по одредбама ЗУП-а.

Напомена
*Нема рока

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.