Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
721

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБУКУ У РУКОВАЊУ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

Сврха одобрења
Бављење дјелатношћу

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Образовање

Област:
- Средње образовање

Грана:
- Техничко и стручно средње образовање
Шифра:
P 85.3.85.32

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334-357

Имеил:  goran.vajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске број 26/16)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о обуци и програму обуке за руковање ватреним оружјем категорије Б (Службени гласник Републике Српске број 109/16)
Правилник о просторним и техничким условима за смјештај и чување оружја и муниције (Службени гласник Републике Српске број 85/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив, сједиште и дјелатност организатора обуке
- Лично име, ЈМБ, адресу пребивалишта и потпис организатора обуке
- Списак ватреног оружја категорије Б с којим ће се спроводити
обука

Обавезна документација
- Доказ да су обезбијеђени: стрелиште, просторије, оружје за
обуку и наставна средства
- Списак предавача и инструктора, доказ о њиховој стручној
спреми и прописано искуство
- Рјешење о регистрацији овлашћене организације
- Доказ о јединственом идентификационом броју организације која
намјерава да спроводи обуку
- Доказ о уплаћеној накнади

Накнада у КМ
210

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава услове.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико престане да испуњава један од услова за добијање одобрења.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.