Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
752

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ НОТАРА

Сврха одобрења
Врши обраду, овјеравање и потврђивање јавних исправа, те врши и друге послове у складу са законом

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Правне, рачуноводствене, књиговодствене и ревизионе дјелатности; савјетодавни послови у вези пореза, истраживање тржишта испитивање јавног мнења; консалтинг; управљање холдинг друштвима
Шифра:
K 74.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство правде

Контакт особа:  Никола Ковачевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-327

Имеил:  n. kovacevic@mpr.vladars.net

Закон(и)

Закон о нотарима (РС (86/04, 2/05,74/05, 91/06, 37/07))

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о вођењу евиденције и обрасцима аката за нотарски испит (РС-7/05)
Правилник о раду нотара (РС-7/05)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-држављанство БиХ
-пословна способност и испуњавање општих здравствених услова
-диплома правног факултета БиХ или прије 06.априла 1992.године на Правном факултету бивше СФРЈ или нострификована диплома друге државе
-рјешење о положеном правосудном испиту
-увјерење да лице није осуђивано на казну затвора за кривична дјела против човјечности и међународног права,против службене или друге дужности или за друго кривично дјело извршено с предумишљајем,које у вријеме именовања још није брисано из КЕ коју води надлежни орган
-увјерење о положеном нотарском испиту и Повеља о именовању нотара

Накнада у КМ
900 КМ припремни семинар и 2.500 КМ трошкови испита

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
45 дана

Вријеме важења одобрења
до навршених 65 година живота

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
нема

Разлози за престанак важења одобрења
У складу са законом

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против рј.о избору нотара може се улож.приговор министру у року од 8 дана од дана пријема рј.који је дужан одлучити о приговору у року од 15 дана.Рј.којим је одлучено је коначно.Против рј.се може покренути управ.спор код надлеж.суда

Напомена
*рок-односно 60 дана од избора нотара се уручује Повеља о избору

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.