Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
770

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРЕДАВАЧА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ, ИСПИТИВАЧА ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ИСПИТА И ИСПИТИВАЧА ИЗ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ

Сврха одобрења
Додјела лиценце

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Образовање

Грана:
- Образовање одраслих и остало образовање
Шифра:
M 80.4

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Јелена Вучић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-444

Имеил:  j.vucic@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о основама безбиједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (БиХ 06/06 и 44/07, РС 96/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и начину за добијање лиценце (РС 25/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Увјерење да није изречена мјера безбједности или заштитна мјера забране управљања моторним возилом
-Увјерење о положеном испиту за стицање лиценце
-Доказ о испуњавању услова у погледу стручне спреме прописане Правилником
-Овјерена фотокопија личне карте
-Овјерена фотокопија возачке дозволе
-Овјерена фотокопија дозволе возача-инструктора
-Доказ траженом искуству на пословима возача-инструктора вожње моторних возила
-Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
5 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Након истека лиценце, врши се продужење

Разлози за престанак важења одобрења
противно одредбама Закона и Правилника, те ако је изречена заштитна мјера забране управљања моторним возилом за вријеме трајања изречене мјере

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управнин спор подношењем тужбе надлежном Окружном суду у року од 30 дана од дана достављања

Напомена
Доношењу рјешења претходи провођење припремне наставе и полагања испита у организацији Министарства

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.