Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
751

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВЈЕШТАКА ОДРЕЂЕНЕ СТРУКЕ

Сврха одобрења
Обављање послова вјештачења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Правне, рачуноводствене, књиговодствене и ревизионе дјелатности; савјетодавни послови у вези пореза, истраживање тржишта испитивање јавног мнења; консалтинг; управљање холдинг друштвима
Шифра:
K 74.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство правде

Контакт особа:  Радомир Кужет

Адреса:  Трг Републике Српске 1,78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-341

Имеил:  r.kuzet@mpr.vladars,net

Закон(и)

Закон о вјештацима Републике Српске (РС-16/05, 65/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о квалификационом тестирању вјештака Републике Српске (РС 65/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-држављанство БиХ
-одговарајућа школска спрема
-најмање три препоруке предсједника судова или судија
-радно искуство
-исцрпна биографија
-попис објављених научних радова
-попис задњих 10 случајева вјештачења

Накнада у КМ
трошковник није израђен

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
шест година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
По приједлогу Комисије се продужава за наредних шест година уколико Комисија не одреди другачије

Разлози за престанак важења одобрења
Комисија предлаже разрјешење ако вјештак обавља послове нестручно и несавјесно, не поштује рокове, суд или странке,озбиљни приговори на његов рад

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба није дозвољена, али се може покренути управни спор код надлежног суда

Напомена
*нема рока

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.