Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
533

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВЈЕШТАКА ОДРЕЂЕНЕ СТРУКЕ

Сврха одобрења
Обављање послова вјештачења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство правде

Контакт особа:  Радомир Кужет

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-341

Имеил:  r.kuzet@mpr.vladars,net

Закон(и)

Закон о вјештацима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 16/05 и 65/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о квалификационом тестирању кандидата за вјештака Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 04/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев са исцрпном биографијом
- Увјерење о држављанству БиХ
- Увјерење да је лице пословно способно
- Да није осуђиван на казну затвора за кривична дјела против уређења и безбиједности, за кривична дјела против човјечности, међународног права, против службене или друге одговорне дужности или за друго кривично дјело извршено из користољубља или других ниских побуда
- Да има високу стручну спрему )и прописане изузетке)
- Да посједује одговарајућа стручна знања и квалификације те практичне способности и искуства за одређену врсту вјештачења
- Да има најмање пет година радног искуства на пословима у областима које је кандидат навео у захтјеву за именовање
- Да не обавља дјелатности које нису спојиве са пословима вјештака
- Да се лице одликује високим моралним квалитетима

Накнада у КМ
Трошковник није израђен.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
6 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
По приједлогу Комисије се продужава за наредних шест година уколико Комисија не одреди другачије.

Разлози за престанак важења одобрења
Комисија предлаже разрјешење ако вјештак обавља послове нестручно и несавјесно, не поштује рокове, суд или странке,озбиљни приговори на његов рад

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба није дозвољена, али се може покренути управни спор код надлежног суда.

Напомена
*Нема рока

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.