Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
532

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СУДСКОГ ТУМАЧА

Сврха одобрења
Послови превођења говора и писаног текста са страног језика на један од службених језика Републике Српске

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Довршавање текстила

Грана:
- Производња производа за домаћинство и украсних предмета од керамике
Шифра:
C2323.4.23.41

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство правде

Контакт особа:  Никола Ковачевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-327

Имеил:  n.kovacevic@mpr.vladars.net

Закон(и)

Закон о судовима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 37/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о сталним судским тумачима (Службени гласник Републике Српске бр. 115/05, 32/07 и 36/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за постављење за судског тумача
- Увјерење о држављанству БиХ
- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном Филозофском или Филолошком факултету језичког смјера или диплома о завршеном другом факултету под условом да такво лице има ваљан доказ да познаје одговарајући страни језик
- Да је лице са доказаним професионалним способностима које ужива репутацију пажљивог, објективног и експедитивног стручњака у овој области
- Увјерење о радном искуству на пословима превођења у трајању од најмање три године

Накнада у КМ
300

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не постоје

Разлози за престанак важења одобрења
На тумачев захтјев, губитак радне способности, повреде вршења послова, осуда за дјело које га чини неподобним за вршење дужности судског тумача

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба није дозвољена, али се може покренути управни спор код надлежног суда.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.