Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
877

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ ИЗВОРА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА

Сврха одобрења
Одобрење за промет и кориштење извора нејонизујућих зрачења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство здравља и социјалне заштите

Контакт особа:  Ирена Шпегар-Дробац

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-779

Имеил:  i.spegar-drobac@mzsz.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник Републике Српске број 02/05)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о заштити од електромагнетских поља до 300 ГХз (Службени гласник Републике Српске бр. 112/05, 40/07, 104/14, 117/14 и 105/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање одобрења за употребу извора електромагнетског поља
- Сагласност за изградњу извора електромагнетског поља
- Извјештај о извршеним мјерењима нејонизујућих зрачења
- Уплатница за одобрење за употребу на износ од 100,00 КМ
- Републичка административна такса на износ од 12 КМ

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Одређено вријеме.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Везано за важење рјешења којим се даје сагласност за изградњу извора.

Разлози за престанак важења одобрења
Извјештај о мјерењу којим је утврђено емитовање зрачења изнад дозвољених граница.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба није дозвољена, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.