Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
666

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ (ХОТЕЛ, АПАРТХОТЕЛ, МОТЕЛ, ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ, ПАНСИОН)

Сврха одобрења
Угоститељски објекат за смјештај се позиционира на тржишту угоститељских услуга у погледу квалитета услуга.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељство

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Смјештај

Област:
- Хотели и сличан смјештај

Грана:
- Хотели и сличан смјештај
Шифра:
I 55.1.55.10

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Марио Вукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-745

Имеил:  m.vukic@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о угоститељству (Службени гласник Републике Српске бр. 15/10, 57/12 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о категоризацији угоститељских објеката и условима разврставања хотела у подврсте (Службени гласник Републике Српске број 118/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
Захтјев за утврђивање категорије садржи сљедеће податке (1 страница):
- Назив и адреса подносиоца захтјева
- Врста објекта и постојећа категорија (уколико је објекат већ
категорисан)
- Година изградње, односно посљедње реконструкције објекта
- Капацитет објекта (број и структура соба, односно смјештајних
јединица, број лежаја и број сједишта)
- Приједлог категорије са пријавом факултативних елемената
предвиђених за тражену категорију
Уз захтјев за одређивање категорије угоститељског објекта, потребно је поднијети доказ о уплати средстава трошкова категоризације и рјешење о регистрацији код надлежног органа.
- Доказ о уплати републичке административне таксе: за хотел - 80 КМ; за мотел - 60 КМ; за пансион - 50 КМ

Накнада у КМ
У зависности од врсте угоститељског објекта.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
4 године, осим у случају издавања привременог рјешења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Након истека рока од 4 године, Министарство покреће поступак ревизије. Ако угоститељски објекат испуњава услове, није обавезно подношење новог захтјева, него се рјешењем потврђује постојећа категорија угоститељског објекта.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако се у року од 4 године одступи од стандарда, угоститељ је обавезан да у року од 8 дана од промјене стандарда поднесе захтјев ради распоређивања

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Није могуће изјавити жалбу, али је тужбом могуће покренути управни спор.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.