Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
069

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ

Сврха одобрења
Боља промоција туристичких капацитета Републике Српске утврђивањем нивоа и врсте услуге која се пружа у угоститељском објекту

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Угоститељство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Угоститељство

Грана:
- Барови
- Хотели
- Кампови и друге врсте смјештаја за краћи боравак
- Кантине и кетеринг
- Ресторани
Шифра:
H 55.4
H 55.1
H 55.2
H 55.5
H 55.3

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Марио Вукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-739, факс 338-870

Имеил:  m.vukic@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о угоститељству (РС 112/07 - Пречишћен текст)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката (РС 13/05, 62/05, 76/06 и 35/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив и адреса подносиоца захтјева
-Врста објекта и постојећа категорија (ако је објекат раније категорисан)
-Година изградње тј. посљедње реконструкције објекта
-Капацитет објектра (број и структура соба, односно смјештајних јединица, број лежајева и број сједишта)
-Приједлог категорија са пријавом факултативних елемената предвиђених за тражену категорију

Обавезна документација
-Захтјев
-Одобрење за рад-рјешење о испуњености-минимално техничких услова
-Доказ о уплати трошкова категоризације

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
4 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Протеком рока важења одобрења или ако се у току трајања категорије промјене услови за категорију, неопходно је поново поднијети захтјев

Разлози за престанак важења одобрења
Испуњавањем услова за вишу или нижу категорију, угоститељ је дужан да у року од 8 дана поднесе захтјев за нову категоризацију

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
рјешење у управном поступку је коначно али се може покренути управни спор код надлежног суда

Напомена
Категоризацијом се разврставају угоститељски објекти у оквиру једне те исте врсте, нпр. хотели прве, друге, треће, четврте или пете категорије, који се међусобно разликују у погледу испуњења општих и посебих, обавезних и факултативних елемената

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.