Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
601

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У СПОРТСКИ РЕГИСТАР

Сврха одобрења
Евиденција о спортским организацијама у Републици Српској

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Рекреативне, спортске и културне дјелатности

Грана:
- Спортске дјелатности
Шифра:
O 92.6

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за породицу, омладину и спорт

Контакт особа:  Дејан Ерешић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-322

Имеил:  d.eresic@mpos.vladars.net

Закон(и)

Закон о спорту (РС 4/02 и 66/03)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о упису у регистар спортских организација и других организација у области спорта (РС 17/02)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Рјешење о упису у судски регистар
- Оснивачки акт спортске организације
- Статут организације
- Списак чланова органа управљања
- Имена лица овлашћених за заступање

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Престанком постојања правног лица исто се брише из регистра

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема права на жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.