Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
524

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У СПОРТСКИ РЕГИСТАР

Сврха одобрења
Евиденција о спортским организацијама у Републици Српској

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Спортске, забавне и рекреативне дјелатности

Област:
- Спортске дјелатности

Грана:
- Дјелатности спортских клубова
- Остале спортске дјелатности
Шифра:
R 93.1.93.12
R 93.1.93.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство породице, омладине и спорта

Контакт особа:  Дејан Ерешић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-332

Имеил:  d.eresic@mpos.vladars.net

Закон(и)

Закон о спорту (Службени гласник Републике Српске бр. 4/02, 66/03 и 73/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о упису у регистар спортских организација и других организација у области спорта (Службени гласник Републике Српске број 17/02)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Записник о раду оснивачке скупштине
- Оснивачки акт
- Статут
- Списак чланова органа управљања
- Одлука о давању овлашћења за заступање и представљање
- Попис оснивача
- Рјешење о упису у регистар надлежног суда, односно надлежног органа
- Програм рада
- Мишљење гранског спортског савеза

Накнада у КМ
0

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Престанком постојања правног лица исто се брише из регистра.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема права на жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.