Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
993

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА РИЗИЧНОГ КАПИТАЛА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВА УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА

Сврха одобрења
Обављање послова из члана 202, Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (РС 92/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о дозволи за рад које је добило од Комисије, име и презиме лица овлашћеног за заступање, адреса, број телефона и факса, електронска адресу друштва за управљање
- Назив фонда и његове циљеве улагања
- Фирма друштва за управљање

Обавезна документација
- Проспект фонда
- Статут фонда
- Уговор закључен између друштва за управљање и банке депозитара
- Извод из судског регистра за банку депозитара
- Извод из судског регистра за ревизора
- Уговор закључен између друштва за управљање и ревизора
- Доказ о уплати прописане наканде

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
У поступку давања дозволе истовремено се даје сагласност на општа акта фонда (статут, проспект, уговор о управљању и избор депозитара фонда)

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.