Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
986

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИЦЕ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РС ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

Сврха одобрења
Обављање послова у смислу члана 23. и 32. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (РС 92/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Општи подаци о пословници, који обухватају:
1) предмет пословања пословнице
2) имена лица овлашћених за заступање пословнице
3) фирму и сједиште пословнице, на којима ће се моћи добити сви подаци везани за пословање пословнице
- Подаци о фондовима којим управља друштво за управљање, подаци о удјелима односно акцијама које друштво за управљање намјерава јавно нудити на продају путем пословнице у држави чланици који представљају:
1) тачан опис планираних пословних активности које друштво за управљање намјерава предузимати у вези са продајом удјела, односно акција у фондовима
2) за сваки фонд, његов проспект или статут, те финансијске извјештаје за претходну пословну годину

Обавезна документација
- Обавјештење о оснивању пословнице
- Статут
- Одлука о оснивању пословнице
- Одлука о именовању овлашћених лица

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.