Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
985

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ПРИВАТНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВА ЊЕГОВОГ УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА

Сврха одобрења
Обављање послова из члана 123. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (РС 92/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о дозволи за рад коју је добило од Комисије
- Име и презиме овлаштеног лица за заступање
- Адреса, број телефона и факса, електронска адреса друштва за управљање
- Назив фонда и циљеви улагања
- Назнака да ли се оснива фонд из члана 15 став 1. тачке а) или тачке б) Закона
- Фирма друштва за управљање
- Фирма ревизора

Обавезна документација
- Проспект фонда
- Статут фонда
- Уговор закључен између друштва за управљање и банке депозитара и извод из судског регистра за банку депозитара
- Уговор са ревизорском кућом
- Извод из судског регистра за ревизора
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења
Ако је основан на одређено вријеме онда истеком рока или ако вриједност имовине падне испод 1.000.000 КМ током 3 узастопна календарска мјесеца

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
У поступку давања дозволе истовремено се даје сагласност на општа акта фонда (статут, проспект, уговор о управљању и избор депозитара фонда)

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.