Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
209

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВЕ ЊЕГОВОГ УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА

Сврха одобрења
Обављање послова из члана 87. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о дозволи за рад добијеној од Комисије
- Име и презиме лица овлаштеног за заступање, адреса, број телефона и факса, електронска адреса друштва за управљање
- Назив фонда и његови циљеви улагања
- Назнака да ли се оснива фонд из члана 15. став 1. тачка а) или тачка б) Закона
- Фирма друштва за управљање

Обавезна документација
- Проспект фонда
- Статут фонда
- Уговор закључен између друштва за управљање и банке депозитара и извод из судског регистра за банку депозитара
- Фирма ревизора и извод из судског регистра за ревизора
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако је основан на одређено вријеме онда истеком рока или ако вриједност имовине падне испод 1.000.000 КМ током 3 узастопна календарска мјесеца.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
У поступку давања дозволе истовремено се даје сагласност на општа акта фонда (статут, проспект, уговор о управљању и избор депозитара фонда).

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.