Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
981

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ИЗМЈЕНЕ ПРОСПЕКТА КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ СА ЦИЉЕМ

Сврха одобрења
Обављање послова сходно одредбама члана 109. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Финансијско посредовање, осим осигурања и пензијских фондова

Грана:
- Остало финансијско посредовање
Шифра:
J 65.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (РС 92/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Одлука о измјени проспекта
- Доказ да је обавјештење о предложеним промјенама поштом послано свим власницима удјела и објављено у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији РС, најмање једном у сваких 40 дана током периода од 2 мјесеца до дана увођења промјена
- Доказ да су сви власници удјела упознати са чињеницом да од фонда могу тражити откуп удјела без одбитка било какве излазне накнаде коју би иначе морали платити, и то прије увођења промјена, а уз обавјештење о дану њиховог увођења
- Доказ да је извршен откуп свих удјела по захтјевима примљеним прије ступања на снагу промјена проспекта
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења
До објаве проспекта

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.