Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
234

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БЕРЗЕ

Сврха одобрења
Провјера испуњености законом прописаних услова и способности за руковођење берзом

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лични подаци о лицу за које се тражи сагласност (име и презиме, ЈМБГ, адреса, електронска адреса, број телефона, број факса)
- Подаци о школској спреми и радном искуству за именовано лице

Обавезна документација
- Одлука о именовању лица за директора берзе
- Изјава именованог лица да није у браку нити међусобном сродству са члановима управног и надзорног одбора као и са директором берзе
- Увјерење о неосуђиваности за именовано лице
- Изјава именованог лица да не посједује, директно или индиректно више од 5% удјела у капиталу правних лица којима Комисија даје дозволу
- Увјерење или диплома о стицању високе стручне спреме економског или правног смјера
- Доказ о уплати прописане накнаде
- Фотокопија радне књижице из које се види радно искуство у области тржишта капитала

Накнада у КМ
2.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Могућност поновног избора

Разлози за престанак важења одобрења
Кршење одредби члана 159. Закона о тржишту хартија од вриједности

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.