Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
966

Назив одобрења
ЗАКЉУЧАК О ДОЗВОЛИ ИЛИ ОДБИЈАЊУ ОБЈАВЉИВАЊА ОГЛАСА КОЈИМА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Сврха одобрења
Процјена да ли оглас берзанског посредника може довести у заблуду инвеститоре у погледу права и ризика који произлазе из хартија од вриједности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Финансијско посредовање, осим осигурања и пензијских фондова
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању

Грана:
- Остало финансијско посредовање
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, осим осигурања и пензијских фондова
Шифра:
J 65.2
J 67.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (РС 92/06, 34/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име фирме, адреса, контакт телефон

Обавезна документација
- Текст огласа
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
100 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења
Нема услова

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
Захтјев за добијање дозволе за објављивање огласа није потребно подносити када се куповина или продаја хартија од вриједности или јавно оглашавање обавља у поступку преузимања акционарских друштава у складу са законом

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.