Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
961

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Сврха одобрења
Обављање послова са хартијама од вриједности у смислу руковођења регистром

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању

Грана:
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, осим осигурања и пензијских фондова
Шифра:
J 67.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (РС 92/06, 34/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме лица за које се тражи сагласност
- ЈМБГ
- Адреса
- електронска адреса
- Број телефона и факса
- Подаци о школској спреми и радносм искуству за именовано лице

Обавезна документација
- Одлука о именовању лица за директора централног регистра
- Изјава именованог лица да није у браку нити међусобном сродству са члановима управног и надзорног одбора
- Увјерење о неосуђиваности за именовано лице
- Изјава именованог лица да не посједује, директно или индиректно више од 5% удјела у капиталу правних лица којима Комисија даје дозволу
- Фотокопија радне књижице из које се види радно искуство за именованог
- Доказ о објављеном јавном конкурсу за именовање директора регистра
- Материјал на основу којег је проведен јавни конкурс за именовање директора (пријаве кандидата са одговарајућом документацијом те критеријуми вредновања пријава и одлука о предлогу за именовање)
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.