Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
653

Назив одобрења
ЦЕРТИФИКАТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ШПЕДИТЕРСКИХ ПОСЛОВА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ/ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ

Сврха одобрења
Уређење тржишта у области спољнотрговинског пословања кроз постојање евиденције шпедитерских предузећа.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Складиштење и помоћне дјелатности у саобраћају

Област:
- Помоћне дјелатности у саобраћају

Грана:
- Остале помоћне дјелатности у превозу
Шифра:
H 52.2.52.29

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Зоран Јешић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-746

Имеил:  z.jesic@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о трговини (Службени гласник Републике Српске бр. 06/07, 52/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о минималним техничким и квалификационим условима за обављање шпедитерске дјелатности и шпедитерских послова (Службени гласник Републике Српске бр. 56/10 и 28/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Образац захтјева
- Копије уписа у судски регистар правног лица/пословне јединице
- Копија пореског броја правног лица
- Копија уписа у регистар обвезника индиректних пореза
- Копија регистрације код Завода за статистику са назначеном претежном дјелатношћу 52.29
- Овјерена писмена изјава о испуњавању минимално-техничких услова
- Доказ о уплати републичке административне таксе (30 КМ)

Накнада у КМ
30

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
2 дана

Вријеме важења одобрења
Није временски ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Материјалним прописом није предвиђено.

Разлози за престанак важења одобрења
По захтјеву странке.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку али се тужбом може покренути управни спор пред надлежним судом.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.