Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
478

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УСТУПАЊУ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА НА КОРИШТЕЊЕ

Сврха одобрења
Уступање рибарског подручја на коришћење ради заштите и унапређења рибљег фонда

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Вера Канлић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338--391

Имеил:  v.kanlic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о рибарству (Службени гласник Републике Српске број 72/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о подносиоцу пријаве на конкурс
- Назив рибарског подручја на свим риболовним водама

Обавезна документација
- Пријава на конкурс
- Одлука СО о утврђеном рибарском подручју(овјерена фотокопија)
- Рјешење или овјерена фотокопија рјешења о регистрацији за бављење овом дјелатношћу
- Извод из статистичког регистра(матични број)
- Доказ о обезбјеђењу рибочуварске службе
- Програм газдовања рибарским подручјем
- Доказ о броју радника запослених на пословима рибарства, а за удружења, односно организације спортских риболоваца и број чланова удружења, односно организације(број и структура)
- Доказ о уплати таксе

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Не краће од 5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Домаћински однос према рибарском подручју и добра пракса газдовања

Разлози за престанак важења одобрења
Кршење одредби уговора

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.