Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
656

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ И УПОТРЕБУ ЧЕТВРТАСТОГ ЖИГА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ КОЈА СЕ СТАВЉА У ПРОМЕТ

Сврха одобрења
Уређење тржишта у области промета резане грађе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала

Област:
- Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе); импрегнација дрвета

Грана:
- Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе); импрегнација дрвета
Шифра:
C1616.1.16.10

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Дражен Марјанац

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-753

Имеил:  d.marjanac@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о Влади Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 118/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство број 01-32-5821/97 (Службени гласник Републике Српске број 21/97)
Уредба број 02-786/97 (Службени гласник Републике Српске број 21/97)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Копија уписа у судски регистар или копија рјешења надлежног општинског или градског органа за обављање дјелатности
- Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од (45 КМ)

Накнада у КМ
45

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
8 дана

Вријеме важења одобрења
Није временски ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Материјалним прописом није предвиђено.

Разлози за престанак важења одобрења
По захтјеву странке.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку, али се тужбом може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.