Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
952

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ЛОВНУ ОСНОВУ

Сврха одобрења
Рационално кориштење ловишта и дивљачи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, лов и шумарство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Пољопривреда, лов и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Гајење усјева и засада, повртарство и хортикултура
Шифра:
A 01.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миланка Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-414

Имеил:  milanka@rstel.net

Закон(и)

Закон о ловству (РС 04/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржини и начину израде ловне основе ловишта, годишњег плана газдовања ловиштем и привременог годишњег плана газдовања ловиштем (РС 57/03, 41/05)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Захтјев
-Урађена ловна основа
-Лиценца за израду ловне основе
-Доказ о уплати административне таксе

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.