Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
489

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ЛОВНУ ОСНОВУ

Сврха одобрења
Планирање у ловству и доноЕЎење виЕЎенамјенског плана газдовања ловним ресурсима у ловиЕЎту за период од десет година

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Биљна и сточарска производња, лов и припадајуће услужне дјелатности

Област:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности
Шифра:
A0101.7.01.70

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миланка Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-414

Имеил:  m.jovanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске бр. 60/09 и 50/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину прољећног пребројавања дивљачи, начину и носиоцима израде ловне основе, привременог годишњег плана коришћења ловишта и евиденцији о реализацији предвиђених мјера (Службени гласник Републике Српске број 23/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за давање сагласности на ловну основу
- Урађена ловна основа
- Лиценца правног лица за израду ловне основе
- Топографска карта у размјери 1:25 000 или 1:50 000
- Преглед евиденције трофеја дивљачи из претходног урађајног периода
- Евиденције о реализацији предвиђених мјера (обрасци Ев-1 до Ев-6)
- Препис записника о утврђивању бројног стања дивљачи
- Препис записника о утврђивању ловнопродуктивне површине, бонитета и капацитета ловишта
- Извјештај о извршеном надзору теренских и канцеларијских радова током израде ловне основе
- Попис коришћене литературе
- Уз ревизију ловне основе прилаже се ревидирана основа, а уз обновљену основу истекла ловна основа
- Доказ о уплати административне таксе

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Истек урађајног периода

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о општем управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.