Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
946

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ГАЗДОВАЊА ЛОВИШТЕМ

Сврха одобрења
Годишње праћење стања у ловству

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, лов и шумарство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Пољопривреда, лов и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Гајење усјева и засада, повртарство и хортикултура
Шифра:
A 01.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миланка Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-349

Имеил:  m.jovanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ловству (РС 04/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржини и начину израде ловне основе ловишта, годишњег плана газдовања ловиштем и привременог годишњег плана газдовања ловиштем (РС 57/03, 41/05)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Захтјев корисника ловишта
-Урађен годишњи план
-Подаци о прољетном пребројавању дивљачи

Накнада у КМ
нема накнаде

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подноси се нови годишњи план

Разлози за престанак важења одобрења
Истек ловне године

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.