Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
487

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПЛАН КОРИШТЕЊА ЛОВИШТА

Сврха одобрења
Вишенамјенски план газдовања ловним ресурсима у ловишту који се доноси за једну ловну годину, а усклађен је са ловном основом и стварним стањем

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Биљна и сточарска производња, лов и припадајуће услужне дјелатности

Област:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности
Шифра:
A0101.7.01.70

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миланка Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-349

Имеил:  m.jovanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске бр. 60/09 и 50/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину прољећног пребројавања дивљачи, начину и носиоцима израде ловне основе, привременог годишњег плана коришћења ловишта и евиденцији о реализацији предвиђених мјера (Службени гласник Републике Српске број 23/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев корисника ловишта
- Годишњи план коришћења ловишта за ловну годину
- Подаци о прољетном пребројавању дивљачи

Накнада у КМ
Нема накнаде.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година, од 1. априла текуће до 31. марта наредне године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подноси се годишњи план за сваку ловну годину посебно

Разлози за престанак важења одобрења
Истек ловне године

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о општем управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.